ODBOJNICE / BARIERY

Wyróżniającą cechą naszych barier jest możliwość ich szybkiego montażu/demontażu w razie potrzeby uzyskania dostępu do maszyny, czy potrzeby przebudowy ciągu komunikacyjnego. More